احساساتم که غلیان میکند ...موج میزند در وجودم 

بغض میکنم 

میلرزم 

شعر میشوم 

سر میخورد انگشتانم روی نام تو 

ببخش مرا ... احساساتم که غلیان میکند دیگر افسار هیچ چیز در دستانم نیست ...

/ 4 نظر / 23 بازدید
ایوب

در وبلاگم منتظر شما هستم و با احترام لینک شما اضافه شد اگه دوست داشتی سر بزن و لینکم کن

باران

امـشب، ღ شـب آرزوهـا ღ آسمـان پـُر از برق ستارگــان اسـت! امـشب، هر دعـایی ستـاره ای خواهـد شـد ... و در پهـنه­ ِ آسمـان خواهـد نشست... بیـا ستـاره هـای هم را نـظاره کنیـم و بر هـر کـدام آمیـن بگوئیم...! ღشـب آرزوهـا،(لیلـة الـرغایـب) برهـمه مبـــارکღ

ایوبhd,f

«خوب» باشد... «مهربان »‌ باشد... « بس» باشد... همه ی این بودن هایش فقط برای من باشد... . . فقط برای من .....

ایوب

دَســــتــــ هــــایــَـــم خــالـــی اَنـــد … جـایِ خــالــی دَســــتـِـــ تــو را هــــیـــــچ کــَــســ بــَــرایــَــم پــُــرنــمـــی کــــنــد … راســــتــــ مــــی گـــُـفــتــــ شـــــامــــلو: ” دَســـــتـــِـــ خـالـی را بـایــَـــد بــَـــر ســَـر کــــوبــیـــد ”