امروز از اون روزاای مزخرفه

توی محل کارم نشستم و چرت میزنم

حوصله ی هیچ چیز رو ندارم

دوس دارم برم خونه و بخوابم

هیچ چیز جذاب نیست

...

 

/ 0 نظر / 34 بازدید