امروز تو پارک یه بلا نسبت آدمی مزاحمم شد 

با چند تا از دوستام بودیم ... 

یارو با موتور از دور اومد با سرعت که من رو زیر کنه ... از رو پام رد شد وایستاد  به خنده 

منم یکی زدم پس گردنش ... اونم شروع کرد فحش دادن ...  مردم هم همه ایستاده بودن نگاه میکردن ... ینی باز مرام سیب زمینی ... نمیدونم اگر خواهر خودشون بود بازم فقط نگاه میکردن ؟؟؟ 

 

حتی دوستای خودمم جلو نیامدن ... 

 

فقط میخوام به خدا بگم مرسی از ادمایی که خلق کردی ... 

/ 0 نظر / 15 بازدید