این نوشته مخاطب خیلی خیلی خاص دارد :

 

با آنکه هرگز از نزدیک ندیدمت خیلی دوستت دارم و حسودی ام میشود  به خنده های از ته دلت و غبطه میخورم  به  این همه عشقی که تو را دربر گرفته است 

من آدم بدی نیستم یعنی فکر میکنم آدم بدی نباشم  

اما چه کنم خصلت زنانه م  مرا حسود کرده 

تو خوشبختی و آرام ... آرامه آرام  و من حتی به این آرامشت هم حسادت میکنم  

... من برایت آرزوی همه ی خوبی ها را دارم 

 

                                                                         (مخطب خاصه من مهسا .الف)

/ 3 نظر / 24 بازدید
هه هه ...؟!

خوب این واسه مهسا پس نظری نمیشه داد اما در مورد پروفایلت باید بگم خیلی خوب بود و دوسش داشتم [چشمک]