چقـــــــــــــــــــدر 

باید بگذرد 

تــــــــــــــا 

من با مرور خاطراتم

وقتی از کنار تو عبور میکنم 

تنـــــــــــــــــم نلرزد؟

/ 2 نظر / 19 بازدید
م

خیلی سخت آدم خودشو بزنه ب کوچه علی چپ و بگذره, ولی من گذشتم!

ایوب

خدایا... پنجرهای احساسم را باز گذاشته ام تا نسیم ملکوتیت را بر مشامم استشمام کنم کاش لایق مهمانیت در زیر بارش رحمت آسمانت باشم [گل]