دیشب آمد به خوابم 

کاش رویایم واقعی میشد 

فکر کنم میداند خیلی دل تنگم 

 

پ.ن : مادرم را میگویم 

/ 8 نظر / 22 بازدید
م

چند روز پیش خواب میدیدم رفتم خونشون برای کار, به هر دری میزدم ک نبینمش ولی همه چیز دست ب دست هم میداد ک ببینمش, هنوزم حرصم میداد تو خواب! :-D

م

:-D

پریسا

هوا گرفته بود و باران تندی میبارید کودکی آهته گفت:خدایا گریه نکن درست میشه....قلب اون کدک به اندازه تمام دنیا بزرگ بود[خنثی]

پریسا

هوا گرفته بود و باران تندی میبارید کودکی آهته گفت:خدایا گریه نکن درست میشه....قلب اون کدک به اندازه تمام دنیا بزرگ بود[خنثی]

پریسا

هوا گرفته بود و باران تندی میبارید کودکی آهته گفت:خدایا گریه نکن درست میشه....قلب اون کدک به اندازه تمام دنیا بزرگ بود[خنثی]

پریسا

تو مرجانی تو در جانی تو مروارید غلطانی اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانی[قلب]

پریسا

تو مرجانی تو در جانی تو مروارید غلطانی اگر قلبم صدف باشد میان آن تو پنهانی[قلب]

دخترسنگ

باز خوبه تو هواب میاد مال من تو بیداریم میاد متاسفانه تونستی به من هم سر بزن