خوشحالم که تونستی منو راحت فراموش کنی و جایگزین بیاری ...اگر این طور نبود واقعا باورم میشد که عاشقی ... خوب شد باور نکردم ... از تصمیم که گرفتم خوشحالم 

هنوز خیلی بچه ای

 

مخاطب خیلی خیلی خاص دارد

/ 5 نظر / 18 بازدید
شاعر شنیدنی ست

سلام خوبه که پشیمون نیستی دوستم بذار مخاطبت خودش حواب بده به روزم

شاعر شنیدنی ست

سلام خوبه که پشیمون نیستی دوستم بذار مخاطبت خودش حواب بده به روزم

دردآشام

گاهی اشتباه از ماست که نمی دانیم باید چگونه دوست داشته شویم. *** امیدوارم همیشه پیروز باشید.