وفتی بود دوران خوبی نداشتم 

وقتی رفت هم دوران خوبی نبود 

حال که نیست باز هم دوران خوبی ندارم 

بود و نبودش برایم عذاب هست و درد سر ...  

نمیگذارد یک آب خوش از گلویم پایین برود 

اسمش را میگذارد عشــــــــــــــــــــــــق 

/ 0 نظر / 22 بازدید