ه یکی از آرزوهام رسیدم 

 خواستم 

تلاش کردم 

موفق شدم 

خدایا ازت ممنونم تنهام نذار و کمک م کن 

مامان جونم لطفا هوام رو داشته باش 

/ 0 نظر / 26 بازدید