من از اون آسمون آبی میخوام

       من از اون شب های مهتابی میخوام

                    دلم از خاطره های بد جداست

                             من از اون وقتای بی تابی میخوام

/ 2 نظر / 17 بازدید
SiNA Hp

بــــــاز ☂ بـــــاران ☔ باریـــــــــد خیـــــس شــــــد ،خــــاطره هـــــا مرحبـــــا ، بر دل ☁ ابرــے ☁ هـــــوا هــــر کجــــــــا هـــــــستے ،،، باشـــــــ آســـــــمانت آبـــــے و تمامــــــ دلــــــت از غصهـــــــ دنیـــا ...خالــے ✔ شکر ایزد