درد اصلی اینه که همدرد نداریم 

/ 4 نظر / 21 بازدید
باران

می پنداشتم او همدرد است؛ اما اوهم درد است...

ایوب

بخـنــدهــرچـنــد غـمـگینــی... بـبخــش هــرچـنـد مـسکینـــی... فـرامـوش کــن هــرچـنــد دلــگیــــری... زیستــن اینــگــونـــه زیـبـاسـت ... بخنـــد,ببخــش و فرامـوش کـــن... هــرچـنــد میدانم ... آســـان نــیســـت...

باکتری

داریم! دردامون تا دلت بخواد مشترکن! فقط یه جور مرضی داریم که به روی خودمون نیاریم [گل]