نمیتوانی تصور کنی چه بی اندازه دلتنگ مادرم هستم

 

 

 

همه چیز خوبه ... درس ... کار ... ورزش ... بودن دوستای خوب ... داشتن یه همراه خوب ... یه خانواده ی خوشبخت ... فقط جای تو خالیه   مـــــــــــــادر

/ 0 نظر / 18 بازدید